ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015 СТАНДАРДИТЕ Скопје, 16.8.2017


ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015 СТАНДАРДИТЕ Еуроимпекс ги имплементира стандардите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 со кои ги спроведува и постојано ги подобрува системите за менаџмент со квалитетот и животната средина усогласени со барањата на истите.

Ориентираност и цел на Еуроимпекс е да остане лидер на македонскиот пазар во поглед на квалитетот на реализираните услуги од доменот на:

      - Продажба на возила и резервни делови за возила;
      - Пост-продажба и сервисирање на возила;
      - Продажба на моторни масла, батерии и пневматици;
      - Продажба и сервисирање на рачен алат.

Еуроимпекс како компанија препознатлива по грижата и позитивното влијание за животната средина, се залага за активно учество на вработените во планирањето, спроведувањето и вреднувањето на стандардите, како и во постојана модернизација на опремата и обука на истите.

sl1 sl2 sl3